Uimaranta

Miksi maksua kerätään?

2014 voimaan tulleessa laissa (MRL 13 a luku, 103 n §) säädetään, että kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmän kustannukset kattavaa vuosittaista hulevesimaksua. Julkisoikeudellista maksua voi periä hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.

Jämsän kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen periä hulevesimaksua kiinteistöiltä, jotka kuuluvat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Vaikutusalue on määritetty siten, että siihen kuuluvat kiinteistöt, joita kunnan hulevesijärjestelmä palvelee. Vaikutusalue on esitetty valtuuston päätöksen yhteydessä kartalla ja kunnalla on oikeus laskuttaa hulevesimaksua kartassa esitetyiltä kiinteistöiltä.

Maksu koskee kaikkia rakennettuja vaikutusalueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksuilla katetaan kaupungin hulevesien hallintaan liittyvät kustannukset, joita syntyy esimerkiksi kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta.

Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682).

Hulevesitaksan määräytymisperusteet (pdf)
V. 2019 hulevesimaksujen kohtuullistaminen Tekla 26.03.2020 § 28 (pdf)

Hulevesitaksan määräytymisperusteet:

Hulevesimaksu = P x KA
P = perusmaksu 40 € /vuosi /kiinteistö 
KA = kerroin, joka ottaa huomioon kiinteistötyypin ja kiinteistön pinta‐alan asemakaava‐alueella / kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella

Luokka       Kiinteistötyyppi                           KA   
1                  Omakotikiinteistöt                     1,0   
 
2                   Yhtiömuotoiset asuinkiinteistöt  
  Alle 1 000 m²3,0 
  1 000 ‐2 000 m²6,0
  >2 000 – 5 000 m²10,0
  >5 000 – 25 000 m²15,0
  Yli 25 000 m²25,0 
 
3                   Liikekiinteistöt, toimistot jne        
  Alle 1 000 m²4,5 
  1 000 ‐2 000 m²9,0 
  >2 000 – 5 000 m² 15,0 
  >5 000 – 25 000 m²22,5 
  Yli 25 000 m² 37,5 
 
4                  Teollisuus, maatalous jne.                   
  Alle 1 000 m²  6,0   
  1 000 ‐2 000 m²12,0
  >2 000 – 5 000 m²20,0
  >5 000 – 25 000 m² 30,0 
  Yli 25 000 m²50,0

Maksuluokkiin 3 ja 4 kuuluvien > 5000 m² kiinteistöjen on mahdollista hakea kohtuullistamista, mikäli niiden rakentamattoman/luonnontilaisen/ kasvillisuuspeitteisen pinta‐alan osuus koko tontin pinta‐alasta on yli 50 %.

Muistutuksen teko hulevesimaksulaskusta:

Jos saamanne lasku on mielestänne Tekla 18.12.2019 §106 päätöksen vastainen, voitte tehdä hulevesimaksusta muistutuksen. Vapaamuotoisesta muistutuksesta tulee ilmetä kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, laskun vastaanottajan ja muistutuksen tekijän yhteystiedot, muistutuksen peruste sekä tilinumero, jolle mahdollinen hyvitys maksetaan. Muistutus tulee tehdä tekniselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Muistutuksen voi toimittaa joko kirjeitse osoitteeseen:
Jämsän kaupunki, Tekninen lautakunta, Keskuskatu 17, 42100 JÄMSÄ, kuoreen merkintä ”muistutus hulevesimaksuun” tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., jolloin viestin otsikoksi tulee laittaa ”muistutus hulevesimaksuun”.

Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä muistutuksen teosta riippumatta. Mikäli muistutus johtaa hulevesimaksun alenemiseen, hyvitetään maksujen erotus. Muistutukset käsitellään teknisessä lautakunnassa. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö‐ ja rakennuslain 103 n ja 103 o §.

 

Lisätietoja: 

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ympäristöinsinööri Jonna Yli-Karjanmaa
Käyntiosoite: Keskuskatu 17
puh. 040 828 3856

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn