Hulevesi

Miksi maksua kerätään?

2014 voimaan tulleessa laissa (MRL 13 a luku, 103 n §) säädetään, että kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmän kustannukset kattavaa vuosittaista hulevesimaksua. Julkisoikeudellista maksua voi periä hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.

Jämsän kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen periä hulevesimaksua kiinteistöiltä, jotka kuuluvat kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen. Vaikutusalue on määritetty siten, että siihen kuuluvat kiinteistöt, joita kunnan hulevesijärjestelmä palvelee. Vaikutusalue on esitetty valtuuston päätöksen yhteydessä kartalla ja kunnalla on oikeus laskuttaa hulevesimaksua kartassa esitetyiltä kiinteistöiltä.

Maksu koskee kaikkia rakennettuja vaikutusalueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksuilla katetaan kaupungin hulevesien hallintaan liittyvät kustannukset, joita syntyy esimerkiksi kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta.

Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682).

Hulevesitaksan määräytymisperusteet (pdf)
V. 2019 hulevesimaksujen kohtuullistaminen Tekla 26.03.2020 § 28 (pdf)

Hulevesitaksan määräytymisperusteet

Hulevesimaksu = P x KA
P = perusmaksu 40 € /vuosi /kiinteistö 
KA = kerroin, joka ottaa huomioon kiinteistötyypin ja kiinteistön pinta‐alan asemakaava‐alueella / kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella

Luokka       Kiinteistötyyppi                           KA   
1                  Omakotikiinteistöt                     1,0   
 
2                   Yhtiömuotoiset asuinkiinteistöt  
  Alle 1 000 m²2,0 
  1 000 ‐2 000 m²4,0
  >2 000 – 5 000 m²7,0
  >5 000 – 25 000 m²10,0
  Yli 25 000 m²18,0 
 
3                   Liikekiinteistöt, toimistot jne        
  Alle 1 000 m²3,0 
  1 000 ‐2 000 m²6,0 
  >2 000 – 5 000 m² 11,0 
  >5 000 – 25 000 m²16,0 
  Yli 25 000 m² 26,0
 
4                  Teollisuus, maatalous jne.                   
  Alle 1 000 m²  3,0   
  1 000 ‐2 000 m²6,0
  >2 000 – 5 000 m²11,0
  >5 000 – 25 000 m² 16,0
  Yli 25 000 m²26,0

Maksuluokkiin 3 ja 4 kuuluvien > 5000 m² kiinteistöjen on mahdollista hakea kohtuullistamista, mikäli niiden rakentamattoman/luonnontilaisen/ kasvillisuuspeitteisen pinta‐alan osuus koko tontin pinta‐alasta on yli 50 %.

Muistutuksen teko hulevesimaksulaskusta

Jos saamanne lasku on mielestänne Tekla 26.3.2020 §28 päätöksen vastainen, voitte tehdä hulevesimaksusta muistutuksen. Muistutuksesta tulee ilmetä kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, laskun vastaanottajan ja muistutuksen tekijän yhteystiedot, muistutuksen peruste sekä tilinumero, jolle mahdollinen hyvitys maksetaan. Muistutuslomake löytyy sivun alareunasta. Muistutus tulee tehdä tekniselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Muistutuksen voi toimittaa joko kirjeitse osoitteeseen:
Jämsän kaupunki, Tekninen lautakunta, Keskuskatu 17, 42100 JÄMSÄ, kuoreen merkintä ”muistutus hulevesimaksuun” tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., jolloin viestin otsikoksi tulee laittaa ”muistutus hulevesimaksuun”.

Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä muistutuksen teosta riippumatta. Mikäli muistutus johtaa hulevesimaksun alenemiseen, hyvitetään maksujen erotus. Muistutukset käsitellään teknisessä lautakunnassa. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö‐ ja rakennuslain 103 n ja 103 o §.

Lisätietoja hulevesiasioista puhelimitse tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tapaamiset vain ajanvarauksella.

Ympäristöinsinööri Jonna Yli-Karjanmaa
p. 040 828 3856
Käyntiosoite: Keskuskatu 17

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn