Vesisto

Vesi- ja jätevesilaskutus perustuu kiinteistöllä kulutettuun vesimäärään. Vanhoilla kuluttajilla arviolaskutus perustuu edellisen vuoden mitattuun kulutukseen. Uusilla kuluttajilla laskutuksen perusteena on arvio.

Laskutusjaksot

Kuluttajat saavat neljä laskua vuodessa. Näistä kolme on edellisen vuoden arvioon perustuvia arviolaskuja ja neljäs lasku on kuluttajan ilmoittamaan vesimittarinlukemaan perustuva tasauslasku. Vesilaitos pyytää lukemaa kerran vuodessa ja  mittarinlukukortit postitetaan syys- ja lokakuussa porrastetusti. Lukeman voi toki ilmoittaa useamminkin vesilaskutukseen, silloin tulee myös tasauslaskuja useammin.

Vesilaskut lähetetään asiakkaalle noin kuukautta ennen eräpäivää.

 • jakso 1.1.–31.3.2022, eräpäivä on 15.3.2022.
  Jos haluat tasausta tähän laskuun, ilmoita lukema viimeistään 4.2.2022
 • jakso 1.4.–30.6.2022, eräpäivä on 15.6.2022.
  Jos haluat tasausta tähän laskuun, ilmoita lukema viimeistään 6.5.2022
 • jakso 1.7.–30.9.2022, eräpäivä on 15.9.2022.
  Jos haluat tasausta tähän laskuun, ilmoita lukema viimeistään 5.8.2022
 • jakso 1.10.–31.12.2022, eräpäivä on 15.12.2022.
  Tämä jakso on varsinainen tasauslaskujakso ja lukema pitää ilmoittaa viimeistään 4.11.2022.

Maksumuistutukset

Lähetämme asiakkaalle kaksi maksumuistutusta. Näistä ensimmäinen lähetetään aikaisintaan kaksi viikkoa eräpäivästä ja tässä ilmoitetaan veden toimituksen sulkupäivät, jos laskua ei makseta. Toinen maksumuistutus lähtee aikaisintaan kaksi viikkoa ensimmäisen maksumuistutuksen päivämäärästä. Tässä ilmoitetaan päivämäärä, milloin saatava siirrettäisiin perintätoimisto Intrum Oy:lle. 

Vesilaskun maksamatta jättäminen aiheuttaa veden toimituksen keskeyttämisen. Sulkemis- ja avaamiskulut veloitetaan voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

Riita-asiat / Erimielisyydet maksuasioissa

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi), koska kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Laitoksen ja asiakkaan välisiä sopimuksia sekä yleisiä toimitusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa. Kanne nostetaan laitokseen liitetyn kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

Siirry vaivattomaan e-laskuun

E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka laskuttaja toimittaa suoraan vastaanottajan verkkopankkiin. Siirtyminen e-laskutukseen sujuu kätevästi oman verkkopankin kautta. Tähän tarvitset verkkopankkitunnukset sekä viitenumeron, joka löytyy viimeisimmästä vesilaskusta.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn