Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Jämsän kaupungissa, Seppolan taajamassa ns. Hiidenmäen alueella. Alueen eteläpuolella kulkee valtatie 9 ja länsipuolella Jämsänjoki. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Alueella toimii majoitus-, kokous- ja virkistyspalveluita tuottava yritys. Nykyinen asemakaava ei mahdollista toiminnan laajentamista ja kehittämistä, tavoitteena muuttaa kaavaa että maanomistaja pystyy toimintaansa kehittämään.

Käsittelyvaiheet

  • Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa, josta on kuulutettu 1.2.2012.
  • Luonnos pidettiin nähtävillä 12.11.-25.11.2012.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 22.5.-20.6.2013.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 23.9.2013 § 69 ja se on tullut lainvoimaiseksi julkisella kuulutuksella 1.11.2013.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn