Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Jämsän kaupungin Hallin taajaman lounaisosassa. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena nostaa rakennusoikeutta alueella, jotta kaavamuutosta hakeneella yrityksellä olisi mahdollisuus laajentaa toimintaansa.

Käsittelyvaiheet

  • Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on tekninen lautakunta päättänyt 29.8.2013 § 108. Vireilletulosta ilmoitetaan 9.9.2013 julkisella kuulutuksella.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 9.9.-22.9.2013.
  • Luonnos pidettiin nähtävillä 14.2.-28.2.2014.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 16.5.-15.6.2014.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 6.10.2014 § 50.
  • Kaava on tullut lainvoimaiseksi 17.11.2014 julkisella kuulutuksella.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn