Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsässä Seppolan taajamassa rajautuen lännessä Koskentiehen, pohjoisessa puistoalueeseen, idässä Säterintiehen sekä etelässä osittain Sävelkujaan. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena muuttaa kaavaa siten että se sallii kulmakerrostalon rakentamisen, varataan myös alue paikoitusta varten. Samalla tarkistetaan kaavaa yhden tontin osalta, jotta se vastaisi toteutunutta rakentamista.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta ilmoitettu vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 24.10.-6.11.2011.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 22.2.-6.3.2012.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 17.12.2012 § 79 ja se tuli lainvoimaiseksi 1.2.2013.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn