Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsässä, Jämsänkosken taajamassa nykyisen Myllymäen teollisuusalueen länsipuolella. Alue rajautuu etelässä Mäntäntiehen, idässä Koskenväylään sekä pohjoisessa osittain Metsäoppilaitoksentiehen. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 22 hehtaaria. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena luoda maankäytölliset edellytykset laadukkaan ja mahdollisimman vähän häiriöitä aiheuttavan teollisuusalueen toteuttamiselle.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta on kuulutettu vuoden 2010 kaavoituskatsauksen yhteydessä 17.3.2010.
  • Asemakaavan luonnos pidettiin nähtävillä 13.6.-29.6.2012 jatkuen 30.7.-12.8.2012.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 27.9.-28.10.2013.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 16.12.2013 § 92 ja se tuli lainvoimaiseksi 24.1.2014.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn