Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Alue sijaitsee noin 6 kilometriä Jämsänkosken taajaman keskustasta pohjoiseen, Haaviston asemakaava-alueen eteläpuolella, rajautuen idässä Koskenpääntiehen ja lännessä Kankarisveteen. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena kaavoittaa pientalorakentamiseen tarkoitettuja rakennuspaikkoja.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 15.12.2010
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 27.12.2010-26.1.2011
  • Kaavehdotus pidettiin nähtävillä 27.4.-26.5.2011
  • Jämsän kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavam 24.9.2012 § 49 ja se tuli lainvoimaiseksi 9.11.2012 

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn