Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Alue sijaitsee Kaipolan Tiirinniemessä, UPM-Kymmenen paperitehtaan eteläpuolella. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

UPM-Kymmennellä tarkoitus rakentaa raakavesipumppaamo alueelle, kaavaa muutetaan siten että se sallii kyseisen rakentamisen.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutetaan 1.9.2010.
  • Luonnos asemakaavan muutokseksi pidettiin nähtävillä 1.9.-14.9.2010.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 13.10-11.11.2010.
  • Kaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi 23.3.2011 julkisella kuulutuksella.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn