Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Muutos koskee Kelhän kylässä Jämsän kaupunginosassa 2. osaa korttelia 86 sekä osaa siihen liittyvästä puistoalueesta. Muutos koskee yksityisen omistamaa tilaa 182-416-1-29 (Peksala) sekä osaa viereisestä yleisestä puistoalueesta. Suunnittelualue sijaitsee Jämsässä Peksalankujan varressa. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena asemakaavan muutoksella liittää osan puistoalueesta pientalotonttiin.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu Jämsän kaupungin vuoden 2011 kaavoituskatsauksen yhteydessä 9.2.2011.
  • Luonnos pidettiin nähtävillä 2.3.-15.3.2011.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 6.6.-19.6.2011.
  • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen 29.9.2011 § 116 ja se on tullut lainvoimaiseksi julkisella kuulutuksella 9.11.2011.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn