Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsässä, Jämsänkosken taajamasta 1,5 kilometriä pohjoiseen. Suunnittelualue rajautuu idässä Koskenpääntiehen sekä pohjoisessa Soutulantiehen. Alue rajautuu myös Kankarisveteen. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena muuttaa kaavaa siten että liikennöinti alueella voidaan järjestää asianmukaisella ja turvallisella tavalla. Sijoitetaan venevalkamavaraus kohtaan, jossa veneiden varastointi tapahtuu todellisuudessa. Tarpeeton puistoalue liitetään pientalotontteihin. Varataan rannassa sijaitsevalle jätevesipumppaamolle ET-merkinnällä varustettu korttelialue.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 9.2.2011 (Kaavoituskatsaus 2011).
  • Luonnos pidettiin nähtävillä 30.3.2011-12.4.2011.
  • Ehdotus pidettiin nähtvillä 6.6.-19.6.2011.
  • Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen 29.9.2011 § 117 ja se on tullut lainvoimaiseksi julkisella kuulutuksella 9.11.2011.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn