Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsässä, Jämsänkosken taajaman pohjoisosassa. Alue rajoittuu idässä Soutulantiehen, etelässä ja lännessä Kankarisveteen, alueen pohjoispuolella on puistoalueita. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on liittää Kankarisveteen rajoittuvat puistoalueet yläpuolisiin tontteihin sekä poistaa yksi toteuttamatta jäänyt katualue ja liittää se viereisiin tontteihin.

Käsittelyvaiheet

  • Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on kaupunginhallitus päättänyt 5.5.2014 § 125.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 15.8.-29.8.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 5.12.-21.12.2014 jatkuen 7.1.-21.1.2015.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 11.5.2015 § 33 ja se sai lainvoiman 29.6.2015 julkisella kuulutuksella.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn