Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsässä, Seppolan taajamassa Keskisen alueella. Suunnittelualue rajoittuu osittain Keskisenkatuun ja Ruotsulantiehen. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Voimassa oleva asemakaava ei vastaa suunnittelualueen maanomistajien tulevaisuuden tarpeita. Tavoitteena on poistaa tarpeeton katualue sekä muuttaa puistoalueita osaksi tontteja. Tarkastellaan kaavamerkintöjä että ne vastaavat maanomistajien tulevia tarpeita.

Käsittelyvaiheet

  • Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on tekninen lautakunta päättänyt 24.10.2013 § 132.
  • Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa vuodelle 2014, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 27.2.2014 § 10. Kaavoituskatsauksesta on kuulututettu 4.4.2014.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 15.9.-28.9.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 25.5.-28.6.2015.
  • Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 7.12.2015 § 67 ja se on tullut voimaan 8.2.2016.
  • Kaupunginhallitus päätti 18.4.2016 § 102 muuttaa Keskisen kaavamuutosalueella korttelinnumeron numeroksi 5.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn