Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsässä, Jämsänkosken taajamassa Myllymäen teollisuusalueella Koskenväylän länsipuolella. Suunnittelualue rajoittuu lännessä Taitajantiehen, pohjoisessa Yrittäjäntiehen sekä idässä osittain Tekijäntiehen. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Myllymäki II teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentamisvaiheessa on ilmennyt ongelmia Tekijäntien ja Taitajantien risteysalueen yli kulkevan voimajohdon kanssa. Kyseinen voimajohto kulkee liian matalalla suhteessa suunnitellun Tekijäntien kadun pintaan nähden. Voimajohtoa olisi mahdollista kiristää, jolloin Tekijäntien kadun pinnan ja voimajohdon etäisyys toisistaan saataisiin riittäväksi. Tämä toimenpide olisi kuitenkin kustannuksiltaan korkea. Toinen vaihtoehto olisi että katuyhteyttä Tekijäntien ja Taitajantien välille ei rakennettaisi, ja Tekijäntien päähän voitaisiin tehdä kääntöpaikka. Katuyhteyden katkaiseminen sekä tilan varaaminen kääntöpaikalle vaatii asemakaavan muutoksen tekemistä.

Käsittelyvaiheet

  • Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on tekninen lautakunta päättänyt 12.6.2014 § 79, vireilletulosta on kuulutettu 15.8.2014.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 3.11.-16.11.2014.
  • Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 30.1.-2.3.2015.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 11.5.2015 § 34 ja se sai lainvoiman julkisella kuulutuksella 29.6.2015.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn