Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Jämsän kaupungissa, Tampereentien ja Kauhkialantien risteysalueella. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on kehittää valtatie 9 ja kantatien 56 risteysalueen liiketoimintamahdollisuuksia siten, että alueesta voi kehittyä omaleimainen, viihtyisä työpaikka-alue ja seudullisen vähittäiskaupan keskittymä.

Käsittelyvaiheet

  • Asemakaavahankkeen käynnistämisestä on tekninen lautakunta päättänyt 17.12.2013 § 165.
  • Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 13.1.2014.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 5.12.-19.12.2014.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 19.1.-17.2.2015.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 16.3.2015 § 20 ja se tuli lainvoimaiseksi 22.5.2015 julkisella kuulutuksella.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn