Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Länkipohjan taajaman keskustassa. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet 

Muuttaa asemakaavaa siten että se paremmin vastaa alueen toteutunutta rakentamista ja samalla tutkitaan liikennejärjestelyjä sekä varataan rakennuspaikka lämpökeskukselle. Muutetaan rivitalotontteja, jotta ne sallii sekä rivitalo- että pientalorakentamisen.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 4.11.2009.
  • Luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11. – 24.11.2009.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 16.1.-14.2.2012.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 12.11.2012 § 68 ja se tuli lainvoimaiseksi 7.1.2013.

Aineistot

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn