Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Mäntymäentien varrella. Asemakaavan muutosehdotus koskee 8 kaupunginosan osaa korttelia 816 ja siihen liittyvää katu- ja virkistysaluetta. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavalla muutetaan tarpeeton asuin- ja liikerakennusten tontti kahdeksi pientalotontiksi, jotka paremmin vastaa alueen muuta rakennuskantaa.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 1.8.2006.
  • Ehdotus nähtävillä 3. – 16.8.2006.
  • Tekninen lautakunta hyväskyi asemakaavan 8.10.2009 § 105 ja se sai lainvoiman 2.12.2009 julkisella kuulutuksella.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn