Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Asemakaava-alue sijaitsee n. 2,5 kilometrin etäisyydellä Jämsän keskustasta koilliseen rajoittuen lännessä Särkijärveen ja idässä Moiskalantiehen.

Kaavan tavoitteet

Kaupungin tavoitteena on uuden yhtenäisen omakotialueen muodostaminen osin rannan tuntumaan keskustan palvelujen läheisyyteen.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 20.12.2006
  • Luonnokset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.12.2006-10.1.2007 sekä 5. – 19.12.2007.
  • Ehdotus nähtävillä 27.2.-27.3.2008 sekä uudelleen 5.5. - 3.6.2008.
  • Jämsän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 1.12.2008 hyväksynyt asemakaavan (kvalt 1.12.2008 § 41).

 Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn