Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Muutos koskee Pietilän kylässä Jämsän kaupunginosassa (7) korttelia 730. Suunnittelualue sijaitsee Tervasmäessä, Tervasmäentien ja Kansanahonkujan kulmassa. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa korttelin tontinrajoja siten että ne vastaa paremmin toteutunutta maankäyttöä. Kortteliin esitetään nykyisen 3 tontin sijaan kahta tonttia ja tontinjako tehdään nykyisten rakennusten ja pihapiirin ehdoilla. Osa korttelista muutetaan puis-toalueeksi.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta on kuulutettu 6.4.2009.
  • Luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 8.–24.4.2009.
  • Ehdotus asemakaavan muutokseksi nähtävillä 4.-17.6.2009.
  • Asemakaavan muutos ja laajennus sai lainvoiman 7.10.2009 julkisella kuulutuksella.

Aineistot 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn