Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Asemakaava koskee valtatien 9 (Tampereentie) – Valtatien 24 (Lahdentie) risteyksen lounaispuolista aluetta Jämsän kaupungissa.

Kaavan tavoitteet

Kaavan keskeisiä tavoitteita ovat Jämsän eritasoliittymän toteuttamisen turvaaminen, liikennemyymälän rakentaminen kohdealueelle, liikenneturvallisuuden lisääminen valtateillä ja risteävillä teillä sekä liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 24.8.2008.
  • Luonnokset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.8. – 10.9.2008.
  • Ehdotus nähtävillä 22.10.-22.11.2008.
  • Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 27.4.2009 § 31 ja se on tullut voimaan julkisella kuulutuksella 10.6.2009.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn