Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jämsän keskustassa, Mottilantien ja Jämsänjoen välisellä alueella. Kaavoitus koskee Vehkalan vaatetusliikkeen tonttia ja sen ympäristöä.
Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten että se sallii viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen sekä järjestää alueen kulkuyhteydet.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 16.12.2009.
  • Asemakaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 28.12.2009-12.1.2010.
  • Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 8.3.-8.4.2010.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 23.6.2010 § 30 ja se on tullut lainoimaiseksi 16.7.2011 julkisella kuulutuksella.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn