Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaavamuutosalue sijaitsee Jämsänkosken taajamassa Myllymäen/Kinulan alueella Koskenväylän itäpuolella. Alueella toimii Jämsän ammattiopisto. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Hankkeen tarkoitus on parantaa Jämsän ammattiopiston kampusalueen pysäköintimahdollisuuksia, liikenneturvallisuutta, sekä piha-alueiden monipuolista käyttöä. Kaavassa varaudutaan myös mahdolliseen lisärakentamiseen kampusalueella. Lisäksi kaavamuutoksella päivitetään aluevarauksia siten, että ne vastaavat toteutunutta tilannetta muun muassa katujen ja rakennuspaikkojen osalta.

Käsittelyvaiheet

  • Kaupungin tekninen lautakunta päätti hankkeen käynnistämisestä 22.10.2015 § 151.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 6.11.-23.11.2015.
  • Tekninen lautakunta päätti 20.6.2017 § 86 asettaa kaavan valmisteluaineiston (luonnoksen) nähtäville.
  • Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä 4.9.-18.9.2017.
  • Kaavamuutosehdotus oli nähtävillä 9.3 - 12.4.2018
  • Kaavamuutosehdotus nähtävillä uudestaan 10.9.-10.10.2018
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 29.10.2018 § 223 ja se on tullut voimaan julkisella kuulutuksella 14.12.2018.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn