Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsänkosken taajaman keskustassa ja käsittää Ilveslinnan, Tehtaan klubin ja Wanhan makasiinin ympäristöä. Suunnittelualue rajoittuu osittain Koskikeskiseen ja alueen läpi kulkee Isännöitsijänsilta-niminen katu. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Maanomistaja UPM on myynyt / vuokrannut osan alueella sijaitsevista rakennuksista yksityisille. Tavoitteena on muuttaa kaavaa siten että se vastaa paremmin alueella tapahtuvan toiminnan laatua nyt sekä tulevaisuudessa. Kaavaa laaditaan tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Käsittelyvaiheet

  • Kaupungin tekninen lautakunta päätti hankkeen käynnistämisestä 22.10.2015 § 150.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 6.11.-23.11.2015.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 14.11.-30.11.2016. 
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 2.5.-2.6.2017.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.10.2017 § 70 ja saanut lainvoiman 15.12.2017

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn