Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsän kaupungissa, Manulan yritysalueella, Jyväskyläntien itäpuolella.

Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

 Alueelle on tulossa rakentamista, jota ei voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoitusmerkintä salli.

Suunittelualueen tontit on asetettu rakennuskieltoon kaupunginhallituksen 9.3.2015 § 92 tekemällä päätöksellä. Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kaupallinen vyöhyke ”Jämsän risteys” (km-1). Vyöhykkeen vähittäiskaupan enimmäismitoitus on 40 000 k-m2. Voimassa olevissa asemakaavoissa em. vyöhykkeellä sallima liikerakentaminen ylittää maakuntakaavan enimmäismitoituksen. Asettamalla osa tonteista rakennuskieltoon saatiin liikerakentamiseen käytettävissä oleva rakennusoikeus alle maakuntakaavan sallivan 40 000 k-m2. Muuttamalla käyttötarkoitusmerkintä rakennuskiellossa olevilla tonteilla teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi saadaan ne vapautettua rakennuskiellosta.

Käsittelyvaiheet

  • Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on tekninen lautakunta päättänyt 17.12.2015 § 169.
  • Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 22.1.2016.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 22.1.-5.2.2016.
  • Kaupunginhallitus päätti asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä suunnittelualueen tonttien rakennuskiellosta 4.12.2017 § 342
  • Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.1.-15.2.2018.
  • Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 18.6.2018 § 150 ja se on tullut voimaan julkisella kuulutuksella 13.8.2018.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn