Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Jämsän kaupungissa, Seppolan taajaman keskustassa rajoittuen osittain Kaksoislammenpuistoon. Kulku suunnittelualueelle tapahtuu Lääkärinkujan kautta. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Jämsän kaupunki on maanomistajan ominaisuudessa tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi. Suunnittelualueella sijaitsee kolme tyhjillään oleva rakennusta. Rakennuksista kaksi ovat rivitaloja ja kolmas entinen terveys-asemarakennus, jossa on viimeksi sijainnut mm. neuvola ennen kuin toiminta keskitettiin keskussairaalalle. Tavoitteena on kaavassa osoittaa suunnittelualueelle rivitalorakentamista. 

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on kuulutettu vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa.
  • Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 2.5.-16.5.2017.
  • Kaavamuutosluonnos pidettiin nähtävillä 4.9.-18.9.2017.
  • Kaavamuutosehdotus pidettiin nähtävillä 9.3.-12.4.2018.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 18.6.2018 § 149 ja se tuli voimaan julkisella kuulutuksella 13.8.2018.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn