Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaavamuutosalue sijaitsee Tampereentien ja Kauhkialantien risteyksen luoteisnurkkauksessa. Etäisyys keskustaan on noin 1,5 km. Kaavamuutosalueen koko on noin 1 ha Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin pohjoisosalla polttoaineenjakelu (raskas liikenne, kylmäasema) ja eteläosalla liikerakentaminen. Tavoitteet voivat tarkentua prosessin aikana.

Käsittelyvaiheet

  • Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on tekninen lautakunta päättänyt 27.10.2016 § 147.
  • Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 14.11.2016.
  • Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 14.11.-30.11.2016.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 6.3-20.3.2017. 
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 30.8.-29.9.2017.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 4.12.2017 § 339 ja se on tullut voimaan julkisella kuulutuksella 26.1.2018.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn