Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Hallin taajamassa ja käsittää Hallin entisen varuskunnan alueita. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on 2015 kesällä myynyt Hallin entisen varuskunta-alueen NxtVn Jämsä Oy – nimiselle yhtiölle. Yhtiöllä on tarkoitus perustaa alueelle usean vuokralaisen datakeskuspuiston.

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Kaavahankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset datakeskuspuiston perustamiseksi alueelle.

Käsittelyvaiheet

  • Kaupungin tekninen lautakunta päätti hankkeen käynnistämisestä 22.10.2015 § 146.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 6.11.-23.11.2015.
  • Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnosta 28.1.2016 § 15 ja päätti asettaa sen nähtäville.
  • Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 15.2.-29.2.2016.
  • Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 26.8.-26.9.2016. 
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 13.12.2016 § 69 ja se on tullut voimaan julkisella kuulutuksella 30.1.2017.

Aineistot

Hyväksytty kaava

Havainnemateriaalia

Kuva 1Kuva 2Kuva 3Kuva 4Video Video

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn