Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaavamuutosalue sijaitsee Jämsän kaupungissa, Jämsänkosken Arvenmäessä. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet 

Hankkeen tarkoitus on muuttaa kaavan aluevarauksia siten, että ne vastaavat toteutunutta tilannetta katujen ja rakennuspaikkojen osalta. Alueella on tarkoitus tehdä kadujen saneerausta, ennenkuin katusuunnitelmat voidaan laatia on tehtävä kaavamuutos.

Käsittelyvaiheet

  • Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on tekninen lautakunta päättänyt 28.5.2015 § 89.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 10.6.-26.6.2015.
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 11.9.-25.9.2015.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 22.1.-22.2.2016.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 26.9.2016 § 45 ja se on tullut voimaan julkisella kuulutuksella 18.11.2016.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn