Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Jämsän kaupungissa, Seppolan taajaman pohjoisosassa Auvilantien varressa. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on laatia kaava, jolla mahdollistetaan yhden pientalon ja siihen liittyvän talousrakennuksen myynti sekä tontin lohkominen em. rakennusten ympäriltä. Kaavaa laadittaessa tutkitaan mitkä suunnittelualueen rakennukset on osoitettava suojelumerkinnöillä, myös ympäristön säilymisen turvaavien merkintöjen tarve tutkitaan.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu julkisella kuulutuksella 1.12.2017 samalla kun ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.
  • Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 1.12.-19.12.2017.
  • Kaavamuutosluonnos pidettiin nähtävillä 9.2.-26.2.2018.
  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 27.4.-31.5.2018.
  • Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 18.6.2018 § 151 ja se on tullut voimaan julkisella kuulutuksella 13.8.2018

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn