Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaavamuutosalue sijaitsee Kaipolan taajamassa Olkkolantien läheisyydessä. Sijaintilinkki.  

Kaavan tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa vastaamaan paremmin toteutunutta tilannetta. Tavoitteena on laatia kaava, jolla mahdollistetaan puistossa sijaitsevan pientalon rakennuspaikan muuttaminen pientalotontiksi. Lisäksi kiinteistöjen rajalla sijaitseva ulkorakennus pyritään siirtämään osaksi idänpuoleista rakennuspaikkaa.  

Käsittelyvaiheet

  • Kaupungin tekninen lautakunta päätti hankkeen käynnistämisestä 27.9.2018 § 103
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 12.-26.10.2018
  • Tekninen lautakunta päätti 22.11.2018 § 127 asettaa asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 7.-21.12.2018
  • Kaupunginhallitus päätti 4.2.2019 § 28 asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville
  • Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 22.3.-26.4.2019  
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 10.6.2019 § 163 ja se on tullut voimaan 9.8.2019 julkisella kuulutuksella

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn