Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Seppolan taajaman keskustassa Lindemaninkadun ja Siltakadun risteyksen kulmassa.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutosta on hakenut suunnittelualueen yksityinen maanomistaja. Tavoitteena on muuttaa kaava siten että se sallii asuinkerrostalo- ja liikerakentamista. Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkellä tyhjillään oleva entinen huoltoasemarakennus.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 28.1.2016 § 10.
  • Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 4.9.-18.9.2017.
  • Tekninen lautakunta päätti 18.12.2018 § 137 asettaa asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 21.1.-5.2.2019 (Kuulutus)

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn