Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Jämsän kaupungissa, Seppolan taajaman koillisosassa. Suunnittelualue rajautuu idässä osittain Moiskalantiehen ja etelässä Särkijärven asemakaava-alueeseen. Alustavan suunnittelu-alueen pinta-ala on n. 13 hehtaaria. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Särkijärven alue on osoittautunut suosituksi alueeksi omakotitalorakentajien keskuudessa. Tavoitteena on laajentaa nykyistä Särkijärven asemakaava-aluetta ja näin varmistaa, että alueen tonttitarjonta säilyy jatkossakin hyvänä. Asemakaava laaditaan niin että otetaan huomioon alueen luonto-, maisema- ja virkistysarvot.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa.
  • Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 20.10.-6.11.2017.
  • Tekninen lautakunta päätti 25.10.2018 § 116 asettaa kaavan valmisteluaineiston (luonnoksen) nähtäville.
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 12.-26.11.2018
  • Kaupunginhallitus päätti 4.3.2019 § 62 asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville
  • Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 22.3.-26.4.2019

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn