Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Jämsässä, Seppolan taajamassa, osoitteessa Koskentie 5. Asemakaavan muutosalue käsittää korttelin 1 tontin 9 (kiinteistö 182-1-1-4). Tontti rajoittuu idässä Koskentiehen ja lännessä Jämsänjoen rannan puistoalueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2 529 m2. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että tontin länsiosaan on mahdollista sijoittaa täydennysrakentamista kerrostalon muodossa.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 22.2.2018 § 26.
  • Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 27.4.-16.5.2018.
  • Tekninen lautakunta päätti 25.10.2018 § 115 asettaa kaavan valmisteluaineiston (luonnoksen) nähtäville
  • Kaavamuutosluonnos pidettiin nähtävillä 12.-26.11.2018
  • Kaupunginhallitus päätti 8.4.2019 § 87 asettaa kaavan ehdotusaineiston nähtäville
  • Kaavamuutosehdotus pidettiin nähtävillä 26.4.-29.5.2019

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn