Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Himoksessa ja koskee Länsi-Himoksen rinne-aluetta ja sen ympäristöä. Sijaintilinkki

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan päätavoitteena on tukea alueen kehittämistä matkailukeskittymänä. Asemakaavalla voidaan mahdollistaa mm. suunnittelualueen koillispuolella rakentuvan Himoskylän keskusalueen laajenemisen lounaaseen Himos-Päijänne Master Plan 2008 – suunnitelman viitoittamalla tavalla. Asemakaavalla pyritään siihen, että maakunta- ja yleiskaavan sekä alueelle laaditun matkailun kehittämissuunnitelma Master Planin mukaiset tavoitteet alueen kehittämisestä matkailukohteena toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksilöidympiä tavoitteita ovat palvelurakentamisen osoittaminen Länsi-Himoksen alaosaan, rinnealueen rakentamisen ohjaaminen (esim. mahd. katettu lasketteluhalli) sekä loma-asuntojen lisärakentamismahdollisuuksien selvittäminen rinnealueen yläosassa, Länsihuipun ja Himoslehdon asemakaavoja täydentäen.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 31.12.2009.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 8.1. – 21.1.2010.
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtväillä 9.6.-2.7.2010.
  • Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 3.2.-4.3.2011.
  • Jämsän kaupunginvaltusto on hyväksynyt asemakaavan 12.12.2011 § 82 ja se on tullut lainvoimaiseksi julkisella kuulutuksella 8.2.2012.

Aineistot

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn