Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaavoitettava alue sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Jämsän keskustasta Himoksessa, Patajoen alueella Päijänteen rannalla. Alueen halki kulkee Sammallahdentie, joka kaavassa muutetaan kaduksi. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Päijänrannan asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle laadukasta loma-asutusta, ympärivuotista  asutusta sekä hotelli- ja majoitustoimintaa sekä satama-alue. Päijänranta lisää  vakituisen asumisen mahdollisuuden Himos – Päijänne - kokonaisuuteen. Alueen houkuttelevuus perustuu Himoksen matkailukeskuksen, Jämsänniemen metsien ja Päijänteen vesistön mahdollistamiin harrastemahdollisuuksiin. Päijänrannan kautta Himos yhdistyy Päijänteeseen. Alueella voidaan toteuttaa ns. Elämänkaari-mallia; samaa asuntoa voidaan käyttää elämäntilanteesta riippuen työiässä ensin loma-asuntona ja myöhemmin eläkepäivinä vakituisena asuntona. Nykytekniikan mahdollistaman etätyön kautta Päijänrannan  rauhallisessa ja virikkeellisessä elinympäristössä voidaan myös työskennellä. Suunnittelualue muodostaa tarkoituksenmukaisen  kokonaisuuden Himoksen matkailukeskittymän osana.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta on kuuluettu vuoden 2012 kaavoituskatsauksen yhteydessä 1.2.2012.
  • Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 4.4.-17.4.2014.
  • Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 26.9.-26.10.2014.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 1.osan 16.6.2015 § 43. Kaava on tullut lainvoimaiseksi julkisella kuulutuksella 25.9.2015.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn