Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Asemakaava koskee tiloja 1:60, 1:6573, 1:6574, 1:84, 2:50, 2:60, 2:82, 2:84, 2:87, ja 5:0, Säyrylän kylässä Jämsän kaupungissa. Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 4101 ja siihen liittyvää liikennealuetta. Alue rajautuu luoteessa Patalahteen ja etelässä Kuikan asemakaava-alueeseen. Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. Alueen laajuus on n. 10 ha.

Kaavan tavoitteet

Kaavan keskeisimmät tavoitteet ovat mahdollistaa viihtyisän Himoksen palveluihin tukeutuvan matkailupalvelualueen muodostuminen, muodostaa edustavan sisääntulon Himokselle ns. Himoskylän alueelle, täydentää Himoksen alueen matkailupalveluja, parantaa Himoksen sisäisen ja ulkoisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 24.8.2008.
  • Luonnokset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.8. – 10.9.2008.
  • Ehdotus pidetään nähtävillä 16.4.-15.5.2009.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 28.9.2009 § 52 ja se on tullut lainvoimaiseksi julkisella kuulutuksella 29.1.2010

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn