Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Muutos koskee Patajoen etelärannan ja Touvilantien länsipuolen osayleiskaava-alueita. Laajennus ja muutos koskee Himoksen osa-aluejaon mukaista 6. (Patajoen) osa-aluetta.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelutyön tarkoituksena on Himoksen itäpuolisen, niin sanotun Patajoen alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen sekä luoda kaavalla maankäytölliset edellytykset Himoksen laskettelukeskuksen kehittämiseksi ympärivuotiseksi ja kansainvälisesti merkittäväksi matkailukeskukseksi.

Käsittelyvaiheet

  • Luonnos nähtävillä 18.8.-11.9.2009 jatkuen 21.9.-25.9.2009.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 12.10.-10.11.2010.
  • Korjattu ehdotus pidettiin nähhtävillä 7.5.-5.6.2012.
  • Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 23.9.2013 § 67 ja se on tullut voimaan 9.11.2015.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn