Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaavamuutos sijoittuu Himoksessa Säyryläntien ja Ruokopolun väliseen kortteliin.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että ohjeellisia tontteja yhdistämällä muodostuu kaksi isompaa tonttia, nykyisen kaavan neljän sijaan. Tonteilla kerrosluvuksi osoitetaan ½ k III u ½. Autopaikat keskitetään Svingin ja Väylän sisääntulojen läheisyyteen alarinteen puolelle. Muut kaavamerkinnät säilyvät nykyisellään.

Kaavassa mukana oleva yhdystie 16573:n (Säyryläntie) muutetaan kaduksi.

Käsittelyvaiheet

  • Laatimisvaiheen kuuleminen asemakaavan muutoksesta sekä vireilletulosta nähtävillä 23.3.–7.4.2015.
  • Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 21.8.-4.9.2015.
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 19.10.2015 § 287 ja se on tullut voimaan 11.12.2015.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn