Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Himoksella noin 7,5 km etäisyydellä Jämsän keskustasta Himosvuoren koillispuolella Patalahden rannalla. Kaava-alue on pääosin rakentamatonta metsäistä rinnemaastoa. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Lintuvuoren asemakaavaa tullaan laatimaan samanaikaisesti Himoksen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen kanssa. Kaavan tavoitteena on osayleiskaavaehdotuksen mukaisten RA-alueiden loma-asuntotonttien kaavoittaminen. Kaavoitettavalle alueelle suunnitellaan nykysäännökset, virkistysarvot, luonnonolosuhteet ja alueen muut ominaispiirteet huomioon ottava maanomistajalle mahdollisimman optimaalinen maankäyttöratkaisu. Kaavaprosessin tuloksena pyritään sellaiseen asemakaavaan, joka luo mahdollisuudet hyvään, viihtyisään ja toimivaan asuin- ja luonnonympäristöön.

Käsittelyvaiheet

  • Luonnokset pidettiin nähtävillä 21.9.-20.10.2011.
  • Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 16.8.-16.9.2013.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lintuvuoren asemakaavan 2.osan 8.2.2016 § 3 ja se on tullut voimaan 21.3.2016.

 Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn