Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Osayleiskaava sisältää Jämsän kaupungin Himoksen alueen itäisen osan. Himoksen alue sijaitsee Jämsän keskustasta noin 7 kilometriä Itä-Koilliseen. Kaava-alue on kooltaan yhteensä noin 5,4 km². Rantaviivaa kaava-alueella on noin 3,5 km.

Kaavan tavoitteet

Osayleiskaavan tavoitteena oli luoda maankäytölliset edellytykset Himoksen laskettelukeskuksen kehittämiseksi ympärivuotiseksi ja kansainvälisesti merkittäväksi matkailukeskukseksi. Maankäytön suunnittelun lähtökohtana oli mahdollistaa alueen matkailutoimintojen, kuten majoituspalveluiden sekä virkistysaktiviteettien laajentaminen ja kehittäminen. Aluevaraukset uudelle lomarakentamiselle ja virkistyspalveluille osoitetaan ympäristölliset ja maisemalliset näkökohdat huomioiden.

Käsittelyvaiheet

  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 23.9.2013 § 67 ja se on tullut voimaan 9.11.2015.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn