Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Himoksella n. 8 km:n etäisyydellä Jämsän keskustasta. Suunnittelualueen koko on noin 14 ha. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on osoittaa Himos-Centerin lähialueelle paikat kylpylälle, hotelille, lomahuoneistoille sekä paikoitusalueille. Säyryläntien luoteispuolella, Himos-areenan ympäristössä tarkistetaan voimassa olevaa asemakaavaa rakennusoikeuden, paikoituksen ja liikenteen suhteen kylpylähankkeen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta on päättänyt kaavahankkeen käynnistämisestä 27.8.2015 § 125.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähätävillä 11.9.-25.9.2015.
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 14.3.-18.4.2016.
  • Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 26.8.-26.9.2016. 
  • Kupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 13.12.2016 § 71. Kaava on tullut voimaan julkisella kuulutuksella 3.2.2017.

Aineistot

Hyväksymisvaihe 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn