Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaava-alue sijaitsee Jämsän kaupungissa, Himoksen alueella Patalahden pohjoispuolella nk.
Himoslehtelän alueella. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoshankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko kahden loma-asuntoalueen välisen kulkuväylän kaavamerkintä muuttaa kaduksi. Honkarannan ja Himosrannan sekä kaupungin omistaman Himoslehtelän välillä on tällä hetkellä ainoastaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla on huoltoajo sallittu. Muuttamalla em. merkintä asemakaavassa kaduksi, voitaisiin se avata autoliikenteelle. Näin liikenteen ei tarvitsisi tulla valtatien 9 kautta alueelle, vaan se voisi tulla Patajoentien kautta Himoksen puolelta, joka on turvallisempi kulkureitti.

Käsittelyvaiheet

  • Kaupungin tekninen lautakunta päätti hankkeen käynnistämisestä 22.10.2015 § 147.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 6.11.-23.11.2015.
  • Tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 29.9.2016 § 135.
  • Luonnosvaiheen nähtävilläolo 21.10.-7.11.2016.

Aineistot

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn