Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Kaavmuutosalueet sijaitsevat Jämsän Himoksella, Patalahden golfkentän ympäristössä. 

Kaavan tavoitteet

Patalahden golfkenttäalueen asemakaavan 1. ja 2. osat ovat tulleet lainvoimaisiksi 2010. Tilanne on muuttunut vuonna 2017 siten, että alueen yleiskaava on uudistunut. Uusi yleiskaava mahdollistaa golfkenttäalueen asemakaava-alueelle lisää rakennusoikeutta ja uusia RM – ja RA - alueita.Olemassa olevan tiestön yhteyteen ja golfväylien väliin tavoitellaan n. 20 uuttatonttia. Samalla jo olevien, mutta vielä rakentumattomien, tonttien rakennusoikeutta pyritään nostamaan 130 kem²:stä yleiskaavan sallimissa puitteissa 150 –180 kem²:iin.Korttelin 4635 osalta maapohja on osoittautunut rakennuskelvottomaksi, sen osalta käyttötarkoitusta muutetaan.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 23.3.2018 Jämsän kaupungin vuoden 2018 kaavoituskatsauksen yhteydessä.
  • Tekninen lautakunta päätti 24.1.2019 § 3 asettaa asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 22.2.-11.3.2019 (Kuulutus)

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn