Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Alue sijaitsee Koskenpäällä, Iso - Rautaveden rannalle sijoittuvassa Selkäniemessä. Matkaa Jämsän keskustaan on noin 25 km. Suunnittelualueelle on tieyhteys, joka liittyy Jämsä – Keuruu maantiehen. Etäisyyttä maantieltä suunnittelualueelle on noin 5 km.

Suunnittelualueen laajuus on noin 35 ha ja siihen kuuluu Iso-Rautaveden rantaviivaa 2,2 km. Alue sijaitsee Selkäniemen kärjessä. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelun tavoitteena on tilan rantarakennusoikeuden määrän selvittäminen ja uusien lomarakennuspaikkojen osoittaminen kaavallisesti. Kaavan tavoitteena on myös säilyttää alueella yksityiskäytössä oleva asuntovaunualue sekä kehittää sitä nykyisestä.

Käsittelyvaiheet 

  • Luonnos pidettiin nähtävillä 11.8.-9.9.2011.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 28.11.-30.12.2011.
  • Jämsän kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 20.2.2012 § 7 ja se on saanut lainvoiman 2.4.2012 julkisella kuulutuksella.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn