Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee Roosinpohja - Siniänvirta yhdystien varrella, noin 5 km päässä Koskenpäästä luoteeseen. Suunnittelualue on kokonaan rakentamatonta ja se on yksityisessä maanomistuksessa.

Kaava-alueen laajuus on noin 64 ha ja rantaviivaa siihen kuuluu noin 2,8 km, josta Koveroisen rantaa on noin 1,6 km, Leväslammin noin 0,65 km ja Saarisen noin 0,55 km. Lisäksi kaava-alueen tiloilla on yhteensä alle 100 metriä rantaviiva Koijärvellä ja Saarisen järvellä sijaitsevissa pienissä saarissa.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelutehtävän tarkoituksena on laatia ranta-asemakaava Jämsän kaupunkiin tiloille Leväsenniityt RN:o 1:19 Havunvetämän kylässä sekä Luovutustila VI RN:o 7:15 ja Tokkila RN:o 7:21 Patalan kylässä.

Kaavoituksen keskeisimmät tavoitteet ovat rakennuspaikkakohtaisen rantarakennusoikeuden ratkaiseminen, rakennuspaikkojen sijoittaminen maanomistajien esityksen mukaan sekä luonto- ja maisema-arvojen turvaaminen.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 21.1.2009.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.1. – 5.2.2009.
  • Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 8.4.-24.4.2009.
  • Ranta-asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 11.11. – 10.12.2009
  • Jämsän kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 13.12.2010 § 56 ja se tuli lainvoimaiseksi julkisella kuulutuksella 2.3.2011

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn