Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Koveroniemi sijaitsee Jämsänkosken pohjoisosassa Koveroisen rannalla, noin 10 km Koskenpäästä luoteeseen. Etäisyyttä Jämsänkosken keskustaan on noin 30 km.

Kaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan tavoitteena on sijoittaa Koveroniemen tilalle uusia omarantaisia lomarakennuspaikkoja Koveroisen rantaan.

Ympäristöarvot otetaan huomioon suunnittelussa siten, ettei arvokkaiden ja huomionarvoisten luontokohteiden olemassaolo vaarannu. Rakennuspaikat sijoitetaan rakentamiseen soveltuville ranta-alueille. Ympäristöarvoiltaan arvokkaat tai huomionarvoiset alueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle.

Käsittelyvaiheet

  • Luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 3.3. – 2.4.2008.
  • Ehdotus nähtävillä 25.8. – 24.9.2008.
  • Jämsänkosken kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2008 hyväksynyt ranta-asemakaavan (kvalt 8.12.2008 § 41).
  • Ranta-asemakaava on saanut lainvoiman 4.2.2009.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn