Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Ouninpohjan kylässä ja käsittää Isojärven, Paskurin ja Alaisen Myllyjärven ranta-alueita.

Kaavan tavoitteet

Kaavoituksen ensisijainen tavoite on toteuttaa alueella omarantaisia loma-asumiseen tarkoitettuja rakennuspaikkoja. Hankkeessa pyritään sovittamaan yhteen maanomistukseen liittyvä kestävän kehitykseb mukainen rakennusoikeus, jokamiehen oikeudella tapahtuva luonnossa liikkuminen, alueella tapahtuva veneily ja kalastus sekä alueen luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvojen säilyttäminen.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähätävillä 28.4.-11.5.2010.
  • Luonnos pidettiin nähtävillä 30.5.-29.6.2011.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 20.8.-18.9.2012.
  • Korjattu ehdotus pidetään nähtävillä 11.11.-11.12.2013.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 3.3.2014 § 16.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn