Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Ranta-asemakaava laaditaan Jämsänkosken kaupungin Haaviston kylän tilalle Läyliä RN:o 1:210. Kaava-alue sijaitsee Palvian järven lounaisrannalla noin 8 km Jämsänkosken keskustasta koilliseen Jämsän kunnan rajalla. Suunnittelualue on rakentamatonta ranta-aluetta ja pinta-alaltaan noin 83 ha. Rantaviivan kokonaispituus on noin 2,9 km.

Kaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan tavoitteena on keskittää rantarakennusoikeus Palvian ranta-alueelle. Loma-asuntotonttien suunnittelussa otetaan huomioon nykysäännökset, luonnonolosuhteet ja alueen muut ominaispiirteet huomioon ottaen. Rakennusoikeus perustuu vesistökohtaiseen sietokykyyn ja alueen luonnonarvoihin sekä emätilatarkastelun ja mitoitusrantaviivan perusteella määriteltyyn mitoitusrakennusoikeuteen. Rakennuspaikkojen sijainnissa huomioidaan tulevan rakentamisen ja loma-asumisen vaikutukset luontoon, maisemakuvaan ja naapurustoon. Kaavaprosessin tavoitteena on luonnonympäristön, loma-asumisen ja viihtyisyyden kannalta mahdollisimman tasapainoinen ratkaisu.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 24.10.2008.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.10. – 26.11.2008.
  • Luonnos pidetään nähtävillä 25.10.-23.11.2010.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 28.2.-29.3.2011.
  • Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan 10.10.2011 § 52.
  • Ranta-asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 23.11.2011.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn