Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Jämsän ja Keuruun rajalle, Havunjärven ranta-alueelle. Matkaa Jämsän keskustaan on noin 42 km ja Keuruun 17. Suunnittelualueelta on kulkuyhteys Pohjoislahti – Koskenpää yhdystiehen nro 6046. Etäisyyttä maantieltä suunnittelualueelle on noin 2 km. Suunnittelualueen laajuus on noin 5,7 ha ja siihen kuuluu Havunjärven rantaviivaa 550 m. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelun tavoitteena on tilan rantarakennusoikeuden määrän selvittäminen ja uusien lomarakennuspaikkojen osoittaminen kaavallisesti. Suunnittelun tavoitteena on rantarakennusoikeuden mitoituksen mukaisten lomarakennuspaikkojen osoittaminen ranta-asemakaavalla. Suunnittelussa huomioidaan ympäristön viihtyisyys ja luonnonarvot.

Käsittelyvaiheet

  • Ranta-asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa, josta on kuulutettu 1.2.2012.
  • Ranta-asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 19.3.-17.4.2012.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 20.8.-18.9.2012.
  • Kaupunginvalltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 17.12.2012 § 80 ja se on tullut lainvoimaiseksi 1.2.2013.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn