Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Ranta-asemakaava koskee UPM-Kymmene Oyj:n omistamia alueita Jämsänkosken kaupungin luoteisosassa, Koskenpään länsipuolella Yläisen Kalajärven, Keskisen Kalajärven, Alaisen Kalajärven, Hanhijärven, Vataanjoen, Leväslammin, Pitkän Uuttanan sekä Riihijärven rannoilla.

Kaava-alueeseen kuuluu tilojen Huhkojärvi (183-434-23-1), Hanhivuori (183-434-5-48), Helminen 183-434-21-2), Rauhamäki (183-406-7-25) ja Levoniemi (183-406-7-80) ranta-alueet. Kaava-alueen pinta-alaa on yhteensä noin 190 ha ja rantaviivaa siihen kuuluu noin 10 km. Alue sijaitsee noin 30 km päässä Jämsänkosken keskustasta luoteeseen.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelutyön tavoitteena on järjestää ranta-asemakaavalla ranta-alueiden maankäyttö.

Ympäristöarvot otetaan huomioon suunnittelussa siten, ettei arvokkaiden ja huomionarvoisten luontokohteiden olemassaolo vaarannu. Rakennuspaikat sijoitetaan rakentamiseen soveltuville ranta-alueille. Ympäristöarvoiltaan arvokkaat tai huomionarvoiset alueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu Jämsänkosken kaupungin vuoden 2007 kaavoituskatsauksessa.
  • Luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.4. – 7.5.2008.
  • Ehdotus nähtävillä 25.8. –24.9.2008.
  • Jämsänkosken kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2008 hyväksynyt ranta-asemakaavan (kvalt 8.12.2008 § 42).
  • Ranta-asemakaava on saanut lainvoiman 4.2.2009.

 Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn