Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsän kaupungin pohjoisosassa, Koskenpään kylätaajaman
luoteispuolella Kalmaveden rannalla. Koskenpään keskustaan on matkaa niemeen johtavan
Ritolahdentien ja Keuruuntien risteyksestä n. 3 km. Sijaintilinkki.

Kaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on muodostaa rantarakennuspaikkoja loma-asutusta varten. Tavoitteena on rakennuspaikkojen sijoittaminen rantamaisemaan ja maaperäolosuhteisiin sopivasti siten, että ranta-alueella säilyy myös riittävästi rakentamatonta aluetta ja loma-asuntotonttien yksityisyys turvataan.

Käsittelyvaiheet

  • Vireilletulosta kuulutettu 15.12.2010.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 27.12.-10.1.2011.
  • Luonnos pidettiin nähtävillä 28.11.-30.12.2011.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 19.3.-17.4.2012.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 28.5.2012 § 32 ja se on tullut lainvoimaiseksi 11.7.2012 julkisella kuulutuksella. 

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn